Logo NSO Scheikundeolympiade
NSO: 1980-2019 | IChO: 1968-2019

Colofon & Sponsoring

De scheikundeolympiade in Nederland wordt georganiseerd door:

SLO

En gesteund door:

Radboud Universiteit Nijmegen, Hoofdsponsor 2015-2016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
Rijksuniversiteit Groningen KNCV, Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling
 
NVON, Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Universiteit van Amsterdam Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven
 
Vrije Universiteit Amsterdam VNCI, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie ASML, Veldhoven

Prijzen worden ieder jaar beschikbaar gesteld door:

Wolters Noordhoff
 
Texas Instruments
 
Uitgeverij Malmberg
 
Wetenschap in Beeld

Totstandkoming van deze website

In opdracht van het Nationaal Comité Scheikundeolympiade
Contactpersoon:
(SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)

Deze website is tot stand gekomen met medewerking van:
Computerondersteuning: 2016-2019: Corneel Eijsbouts (voormalig student scheikunde van de RU in Nijmegen)
Computerondersteuning: 2010: Jurn van Mieghem en Bram Pape (voormalig studenten scheikunde van de RU in Nijmegen)
Grafische vormgeving: Lidwien van der Horst (afdeling Multimedia FNWI, Radboud Universiteit Nijmegen)
Fotografie: Dick van Aalst (Radboud Universiteit Nijmegen),
Coördinatie en redactie: Kees Beers, Peter de Groot, Wilma Philipse (Onderwijsinstituut Moleculaire Wetenschappen, RU Nijmegen), Emiel de Kleijn en (SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)

Radboud Universiteit Nijmegen

Foutmeldingen

Mocht u een omissie of probleem op de website aantreffen, mail dan naar dan zal dit, indien mogelijk, worden aangepast.